1 2 3
Menggunakan data penginapan anda sebelumnya akan mempercepat proses tempahan dan daftar masuk anda. Sila dapatkan 'Nombor tempahan' dan 'PIN' anda di mana-mana e-mel pengesahan yang dihantar kepada anda untuk tempahan yang dibuat sebelumnya dengan hotel kami.